Z Małopolska w II Wojnie Światowej

6 listopada 1939 r.

Do Krakowa przyjechał dr Erich Randt. Powierzono mu zorganizowanie Zarządu Archiwalnego, przeorganizowanego później na Dyrekcję Archiwów Generalnego Gubernatorstwa.

Dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej został mianowany Edward Kunze. Została ona natychmiast udostępniona czytelnikom niemieckim. Jako pierwsi skorzystali z niej dziennikarze „Krakauer Zeitung”.

Gestapo zamknęło i opieczętowało biblioteki krakowskie.

W sali 56 Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego gestapo aresztowało profesorów zebranych na wykład SS-Obersturmbannführera Bruno Müllera „Stosunek Rzeszy Niemieckiej i narodowego socjalizmu do nauki i uniwersytetów”. Razem z nimi w tej Sonderaktion Krakau aresztowano profesorów Akademii Górniczej odbywających swoje zebranie w jednej z sąsiednich sal i przypadkowych interesantów, sumie 183 osoby: Józefa Archutowskiego, Tadeusza Banachiewicza, Henryka Batowskiego, Stefana Bednarskiego, Henryka Bernarda, Adama Bieleckiego, Zygmunta Bielskiego-Sariusza, Tadeusza Bilińskiego, Aleksandra Birkenmajera, Andrzeja Bolewskiego, Arnolda Bollanda, Janusza Borkowskiego (studenta III roku prawa), Franciszka Bossowskiego, Mieczysława Brożka, Eugeniusza Brzezickiego, Witolda Budryka, Kazimierza Bulasa, Antoniego Bystrzonowskiego, Edwarda Chodzickiego, Edmunda Chromińskiego, Ignacego Chrzanowskiego, Stanisława Ciechanowskiego, Stefana Czarnockiego, Iwana Czopiwskiego-Feszczenko, Mikołaja Czyżewskiego, Józefa Dadaka (nauczyciela gimnazjalnego), Romana Dawidowskiego, Jana Konstantego Dąbrowskiego, Dobiesława Witolda Doborzyńskiego, Kazimierza Dobrowolskiego, Tadeusza Wincentego Dobrowolskiego, Jerzego Drozdowskiego, Karola Dziewońskiego, Tadeusza Dziurzyńskiego, Stanisława Estreichera (w czasie aresztowania spoliczkowano go), Tadeusza Estreichera, Vilima Francica, Józefa Fudakowskiego, Tadeusza Garbowskiego, Marka Gatty-Kostyala, Antoniego Gawła, Stanisława Jana Gąsiorowskiego, Tadeusza Glemmę, Józefa Gołąba, Stanisława Gołąba, Franciszka Górskiego, Zygmunta Grodzińskiego, Jana Marię Gwiazdomorskiego, Lecha Wojciecha Hajdukiewicza, Seweryna Hammera, Józefa Hano, Jana Harajdę, Stefana Harasska, Franciszka Hendzela, Zdzisława Adama Heydela, Antoniego Marię Emiliana Hoborskiego, Józefa Hołdę, Henryka Ferdynanda Hoyera, Zdzisława Jachimeckiego, Juliusza Jakóbca, Stanisława Janika, Stanisława Jaskólskiego, Mieczysława Jeżewskiego, Józefa Kaczmarczyka, Juliana Kameckiego, Bohdana Kamieńskiego, Ludwika Kamykowskiego, Adama Mariana Kleczkowskiego, Stanisława Klimeckiego, Aleksandra Kocwę, Stefana Kołaczkowskiego, Stefana Saturnina Komornickiego, Władysława Konopczyńskiego, Stanisława Korbela, Kazimierza Telesfora Kostaneckiego, Józefa Karola Kostrzewskiego,Tadeusza Jana Kowalskiego, Jana Józefa Kozaka, Aleksandra Wacława Krupkowskiego, Tadeusza Albina Kruszyńskiego, Jana Władysława Krzemienieckiego, Adama Alojzego Krzyżanowskiego, Witolda Krzyżanowskiego, Stanisława Mariana Kutrzebę, Jerzego Władysława Lande, Tadeusza Lehr-Spławińskiego, Franciszka Leję, Kazimierza Lepszego, Stanisława Mariana Leszczyckiego, Bogusława Leśnodorskiego, Ksawerego Franciszka Lewkowicza, Anatola Listowskiego, Adama Juliana Ludkiewicza, Pawła Łozińskiego, Stanisława Łukasika, Józefa Majchera, Stanisława Majewicza, Kazimierza Wincentego Majewskiego, Stanisława Malagę, Mieczysława Małeckiego, Teodora Edwarda Józefa Marchlewskiego, Stanisława Wincentego Maziarskiego, Joachima Metallmanna, Antoniego Józefa Konstantego Meyera, Konstantego Michalskiego (w czasie aresztowania spoliczkowano go), Mariana Michalskiego, Sylwiusza Mikuckiego, Franciszka Mikulskiego, Józefa Stanisława Mikulskiego, Tadeusza Milewskiego, Jana Józefa Miodońskiego, Jana Moszewa, Zygmunta Karola Mysłakowskiego, Kazimierza Ignacego Nitscha, Józefa Nodzyńskiego, Jana Nowaka, Wiktora Rudolfa Ormickiego, Aleksandra Oszackiego, Włodzimierza Ottmana, Kazimierza Pazdro, Kazimierza Antoniego Piecha, Arkadiusza Henryka Piekarę, Czesława Piętkę, Stanisława Pigonia, Ludwika Mariana Piotrowicza, Kazimierza Józefa Piwarskiego, Romana Prawocheńskiego, Zdzisława Przybyłkiewicza, Ludwika Ręgorowicza, Jana Zygmunta Robla, Feliksa Rogozińskiego, Adama Mariana Konrada Różańskiego, Jana Salamuchę, Zygmunta Jana Sarnę, Izydora Sawickiego-Stellę, Stefana Schmidta, Władysława Aleksandra Semkowicza, Michała Mariana Siedleckiego, Ludwika Sieppela, Stanisława Skiminę, Stanisława Teofila Skowrona, Jerzego Józefa Gedeona Smoleńskiego, Jana Stanisławskiego, Zygmunta Starachowicza, Karola Starmacha, Wilhelma Alojzego Staronkę, Macieja Starzewskiego, Leona Samuela Sternbacha, Stanisława Stępnia, Bronisława Stępowskiego, Kazimierza Stołyhwo, Jana Studniarskiego, Janusza Wiktora Supniewskiego (w czasie aresztowania spoliczkowano go), Antoniego Swaryczewskiego, Stanisława Szczotkę, Władysława Szumowskiego, Tadeusza Szydłowskiego, Władysława Taklińskiego, Tadeusza Tempkę, Leona Tochowicza, Stanisława Antoniego Turskiego, Stanisława Urbańczyka, Leona Jana Wachholza, Franciszka Ksawerego Waltera, Tadeusza Ważewskiego, Władysława Wichra, Antoniego Wilka, Witolda Wilkosza, Edwarda Windakiewicza, Walentego Winida, Jana Zdzisława Włodka, Romana Józefa Wojtusiaka, Józefa Władysława Wolskiego, Władysława Woltera, Jana Wojciecha Zabłockiego, Feliksa Franciszka Zalewskiego, Longina Tadeusza Zawadzkiego,Adama Zechentera (w czasie aresztowania spoliczkowano go), Jana Zerndta, Iwana Ziłyńsky’ego, Fryderyka Zolla (został uderzony kolbą karabinu w plecy), Januarego Zubrzyckiego, Albina Żabińskiego. Zatrzymanych osadzono w więzieniu Montelupich, 7 listopada 1939 r. przeniesiono ich do koszar 20. pułku piechoty przy ul. Mazowieckiej, a następnie 9 listopada 1939 r. wywieziono do więzienia we Wrocławiu skąd 27 listopada 1939 r. zostali przetransportowani do KL Sachsenhausen.

Fritz Arlt proponował aresztowanemu w czasie „Sonderaktion Krakau” Kazimierzowi Stołyhwie zwolnienie z więzienia za cenę podjęcia współpracy.

Został aresztowany prezydent Krakowa Stanisław Klimecki. Wywieziono go do KL Sachsenhausen, skąd został zwolniony 10 lutego 1940 r.

Z pracy w krakowskim szpitalu im. Gabriela Narutowicza zwolniono 24 osoby spośród polskiego personelu.

Przewodnictwo Tymczasowej Komisji Szkolnej po aresztowanym Tadeuszu Lehr-Spławińskim objął Julian Waga.