Z Małopolska w II Wojnie Światowej

12 listopada 1939 r.

Gubernator Generalny Hans Frank przedstawił swoim współpracownikom główne kierunki działania w Generalnym Gubernatorstwie i program pracy.

Gubernator Generalny Hans Frank rewizytował działaczy Goralenvolku w Zakopanem.