Z Małopolska w II Wojnie Światowej

15 listopada 1939 r.

Ukazało się rozporządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka o reorganizacji sądów doraźnych. Wyjęto je spod kompetencji władz wojskowych i określono na nowo ich własne kompetencje.

Ukazało się rozporządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka o konfiskacie majątku „byłego państwa polskiego”, który w całości (łącznie z wierzytelnościami, udziałami i wszelkimi prawami) przeszedł w administrację i użytkowanie Urzędu Powierniczego dla Generalnego Gubernatorstwa z siedzibą w Krakowie.

Ukazało się rozporządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka ustanawiające Urząd Dewiz z siedzibą w Krakowie. Rozporządzenie regulowało także zasady obrotu dewizami i metalami szlachetnymi.

Z Łodzi przeniesiono do Krakowa biura Ostbahn (Generalnej Dyrekcji Kolei Wschodniej).

Powstała spółka wydawnicza-prasowa „Kraków-Warszawa” z siedzibą w Krakowie.

W krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego wystawiono Damy i Huzary Aleksandra Fredry. Było to ostatnie przedstawienie dostępne dla Polaków. Później teatr grał jedynie repertuar niemiecki i stał się dostępny tylko dla Niemców.

Gubernator Generalny Hans Frank polecił Friedrichowi Wilhelmowi Krügerowi zorganizowanie transportów wysiedlonych z terenów włączonych do Rzeszy.

Władze okupacyjne nakazały zamknięcie VII Liceum i Gimnazjum im. Adama Mickiewicza przy ul. Starowiślnej 48 w Krakowie.

Józef Kuraś podawał w powojennym życiorysie, że w tym dniu rozpoczął działalnośc konspiracyjną. Prawdopodobnie nawiązał bliżej nieokreślony kontakt z tworzącymi się strukturami Służby Zwycięstwu Polski Jana Cieślaka „Maciej”.

W krakowskim mieszkaniu Tadeusza Jerzego Wąsowicza "Baca', odbyła się narada instruktorów harcerskich na której zapadła decyzja o powołaniu na terenie Krakowa harcerskich struktur konspiracyjnych. Jej uczestnikiem był m.in. Marian Wierzbiański. Na stanowisko komendanta Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów powołano Stanisława Józefa Rączkowskiego "Stach", a czlonkiem komendy został Seweryn Jan Kazimierz Udziela "Jus". Stanisław Michał Wąsowicz "Sztoś" otrzymał kierownictwo struktur nowosądeckich.

Stanisława Danecka "Wierna" i Mieczysław Tomasz Danecki "Bogdaniec" złożyli przysięgę na rotę Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej.