Z Małopolska w II Wojnie Światowej

3 października 1939 r.

Pełnię władzy cywilnej na okupowanych ziemiach polskich przejęło Oberkommando Ost (Oberost, Naczelne Dowództwo na Wschodzie) generała pułkownika Karla Rudolfa Gerda Rundstedta z siedzibą w Spale. Szef jego administracji cywilnej dr Hans Frank urzędował tymczasowo w Poznaniu, później w Łodzi.

Szefem sztabu Oberost (Naczelnego Dowódcy Wojsk na Wschodzie) został generał porucznik Erich von Manstein. Odszedł ze stanowiska 20 października 1939 r.

Głównym kwatermistrzem Oberost (Naczelnego Dowódcy Wojsk na Wschodzie) został generał porucznik Erwin Jaenecke.

Hans Frank, jako szef administracji cywilnej Naczelnego Dowództwa na Wschodzie, wydał w Poznaniu wytyczne gospodarczo-politycznego ograbienia Polski.

Dowództwo Okręgu Kraków objął generał pułkownik Wilhelm List. Jednocześnie był dowódcą Armijnego Pasa Granicznego „Południe” osłaniającego linię demarkacyjną z Sowietami. Szefem jego administracji został SS-Gruppenführer, minister Rzeszy, Arthur Seyss-Inquart.

Głównym kwatermistrzem Dowództwa Okręgu Kraków został pułkownik Zellner. Odszedł ze stanowiska 10 października 1939 r.

Generał major policji Herbert Becker został dowódcą Orpo dla całości okupowanych ziem polskich.

SS-Brigadeführer Bruno Streckenbach został dowódcą Sipo i SD dla całości okupowanych ziem polskich. Jego stanowisko dowódcy I Einsatzgruppe Sipo und SD (Grupy Operacyjnej Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa) objął dotychczasowy zastępca SS-Sturmbannführer Walter Huppenkothen.

W Okręgu Krakowskim stacjonowały następujące jednostki policji i SS: I Einsatzgruppe Sipo und SD (Grupa Operacyjna Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa) SS-Sturmbannführera Waltera Huppenkothena w Krakowie, podlegające jej trzy Einsatzkommando (Oddziały Operacyjne): 1. SS-Sturmbannführera dr Ludwiga Hahna w Sanoku, 2. SS-Sturmbannführera dr Bruno Müllera w Krakowie i 3. SS-Sturmbannführera dr Alfreda Hasselberga w Jarosławiu. Ponadto jednostki żandarmerii podpułkownika Bandlina (1500 ludzi) i Selbstschutzu Oberführera Stolle (5290 funkcjonariuszy).

Zarządcą Wawelu z ramienia władz niemieckich został dotychczasowy organista katedry Fryderyk Borgiel.