Z Małopolska w II Wojnie Światowej

12 października 1939 r.

Adolf Hitler podpisał dekret o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa dla okupowanych ziem polskich. Gubernatorem Generalnym mianował dr Hansa Franka, jego zastępcą Arthura Seyss-Inquarta. Siedzibą władz nowego tworu administracyjnego został Kraków.

Wznowił działalność Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wystawiano Marcowego kawalera Józefa Blizińskiego i Z dobrego serca Lucjana Rydla w reżyserii Józefa Karbowskiego.