Z Małopolska w II Wojnie Światowej

31 października 1939 r.

Gubernator Generalny Hans Frank na konferencji w Łodzi postanowił zlikwidować kulturę polską i nakazał karanie śmiercią orzekaną przez policyjne sądy doraźne za wszelką działalność antyniemiecką.

Gubernator Generalny Hans Frank wydał zarządzenie zezwalające na otwarcie szkół powszechnych i zawodowych. Zakazano używania nazw gimnazjum i liceum, a także otwierania szkół prywatnych bez zezwolenia szefa dystryktu.

Gubernator Generalny Hans Frank wydał zarządzenie zezwalające na kontynuowanie działalności wydawniczej, zakładanie i tworzenie wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw wydawniczych jedynie po uzyskaniu zgody władz okupacyjnych.

Gubernator Generalny Hans Frank formalnie powołał na stanowisko szefa dystryktu krakowskiego dr Otto Wächtera zajmującego już to stanowisko faktycznie. Pozostawał na nim do 30 stycznia 1942 r.

SS-Brigadeführer Bruno Streckenbach zakomunikował Gubernatowi Generalnemu Hansowi Frankowi, iż Heinrich Himmler życzy sobie usunięcia wszystkich Żydów z terenów włączonych do Rzeszy.

Ukazało się rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia Gubernatora Generalnego Hansa Franka z 26 października o obowiązku pracy. Zezwalało ono Arbeitsamtowi na nakładanie obowiązku pracy na konkretne osoby. Obowiązek ten ustawał tylko za zgodą tegoż Arbeitsamtu. Za uchylanie się od obowiązku pracy ustanawiano karę grzywny i więzienia.

Utworzony został niemiecki Zarząd Pocztowy Generalnego Gubernatorstwa (Niemiecka Poczta Wschodu) z siedzibą w Krakowie.

W krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbyło się pierwsze przedstawienie niemieckie. Wystawiono muzyczną komedię Schurka Strassenmusik w wykonaniu artystów Teatru Górnośląskiego z Bytomia

Zarządcą Wawelu został SS-Hauptsturmführer Paul Buchner.