Z Małopolska w II Wojnie Światowej

8 września 1939 r.

Podporucznik Florian Adrian objął komendę nad ewakuacyjnymi transportami kolejowymi nr 1224 i 1225. Przez Jarosław, Muninę, Rawę Ruską, Sokal, Kowel, Kiwerce doprowadził je do Równego.

Naczelny Dowódca Wehrmachtu na Wschodzie generał Gerd von Rundstedt otrzymał tytuł gubernatora wojskowego terytorium okupowanego. Pełnię władzy realizował za pomocą sztabu administracji cywilnej kierowanego przez naczelnego szefa administracji, ministra rzeszy, dr Hansa Franka.

Utworzono Okręg Wojskowy Kraków, w którym na czele administracji cywilnej stanął formalnie, (ale nie objął stanowiska) SS-Gruppenführer, minister Rzeszy, Arthur Seyss-Inquart.

Dowódca 14. Armii generał pułkownik Wilhelm List złożył wieniec na sarkofagu marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu.

Ukazał się pierwszy numer polskojęzycznego pisma „Dziennik Krakowski” wydawanego za zgodą władz okupacyjnych.

Dowódca I Einsatzgruppe Sipo und SD (Grupy Operacyjnej Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa) SS-Brigadeführer Bruno Streckenbach nakazał oznakowanie wszystkich firm żydowskich w Krakowie Gwiazdą Dawida. Termin realizacji tego zarządzenia mijał 9 września 1939 r. o godzinie 17,00.

Dowódca I Einsatzgruppe Sipo und SD (Grupy Operacyjnej Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa) SS-Brigadeführer Bruno Streckenbach nakazał stawienie się do pracy 9 września 1939 r. wszystkim urzędnikom państwowym i pracownikom Zarządu Miejskiego w Krakowie. Nakazano otwarcie sklepów. Zabroniono podwyższania cen i gromadzenia zapasów. Marka niemiecka stawała się pełnoprawnym środkiem prawniczym obok złotówki, przy kursie urzędowym równym 0,50 marki za złotego.