Z Małopolska w II Wojnie Światowej

15 września 1939 r.

Na wschodzie nadal trwały walki. W rejonie Jaworowa i Mużyłowic 11. Karpacka Dywizja Piechoty doszczętnie rozbiła jeden z batalionów zmotoryzowanego pułku SS-Standarte „Germania”.

Hans Frank otrzymał polecenie objęcia zarządu zdobytych ziem wschodnich wraz z wytycznymi traktowania ich, jako obszaru wojennego i zdobycznego, bez miłosierdzia eksploatowanego aż do uczynienia z nich rumowiska pod względem gospodarczym, społecznym, kulturalnym i politycznym.