Z Małopolska w II Wojnie Światowej

18 czerwca 1940 r.

Gubernator Generalny Hans Frank nakazał zamknięcie Polskiej Akademii Umiejętności.

Gubernator Generalny Hans Frank zezwolił na uruchomienie szkół zawodowych oraz rzemiosła artystycznego.