Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W grudniu 1940 r. w Małopolsce:

1  2  3   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Na skutek niemieckich szykan wobec profesora Władysława Semkowicza zakończyło działalność tajne seminarium nauk pomocniczych historii w mieszkaniu przy ul. Bandurskiego 11 w Krakowie.

Stanisław Oczkowicz "Sęp" został zastępcą Henryka Jarosza „Swen”, komendanta Polskiej Organizacji Patriotycznej „Młody Orzeł” - co jest raczej niemozliwe ponieważ Henryk Jarosz przebywał wówczas w niemieckiej niewoli. (wg innego źródła miało to miejsce dopiero w kwietniu 1941 r.). Kierownikiem propagandy organizacyjnej został wówczas Norbert Michta.