Z Małopolska w II Wojnie Światowej

12 kwietnia 1940 r.

W Krakowie utworzono Urząd Gospodarki Surowcami i Towarami Włókienniczymi Generalnego Gubernatorstwa. 

Na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora prowadzenie szkół prywatnych uzależniono od otrzymania zgody Wydziału Nauki i Wychowania przy Urzędzie Generalnego Gubernatora. Była ona udzielana jedynie wówczas, gdy „prowadzenie szkoły leżało w interesie publicznym”. 

Gubernator Generalny Hans Frank oznajmił kierownikom Wydziałów Urzędu Generalnego Gubernatora decyzję wysiedlenia Żydów z Krakowa. W mieście mogło pozostać jedynie 10 żydowskich rzemieślników.

Z KL Dachau zwolniono Kazimierza Bulasa, aresztowanego 6 listopada 1939 r. w czasie „Sonderaktion Krakau”.