Z Małopolska w II Wojnie Światowej

1 lutego 1940 r.

Hansa Franka mianowano sekretarzem stanu Rzeszy. 

Dr Josef Bühler, szef Urzędu Generalnego Gubernatorstwa, otrzymał na mocy dekretu Adolfa Hitlera tytuł sekretarza stanu. 

Stanowisko powiernika Uniwersytetu Jagiellońskiego objął Halm. 

Do obiegu przywrócono, złożone wcześniej do depozytu, banknoty o nominale 500 i 100 zł. Uprzednio ostemplowano je pieczęcią „Generalgouvernement für die besetzen polnischen Gebiete”. 

Ograniczono produkcję i sprzedaż mydła, a także środków piorących. 

Poczta udostępniła ludności polskiej Generalnego Gubernatorstwa wszelkie rodzaje przesyłek.