Z Małopolska w II Wojnie Światowej

8 marca 1940 r.

Gubernator Generalny Hans Frank wydał dekret o stosowaniu prawa łaski w Generalnym Gubernatorstwie. Dekret przewidywał, że wykonanie wyroków śmierci orzeczonych przez sądy specjalne, sądy policyjne i sądy doraźne może nastąpić tylko po jego decyzji o nieskorzystaniu z prawa łaski. W praktyce rozporządzenie pozostało jedynie na papierze. 

Ukazało się rozporządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka o prowadzeniu działalności muzycznej, teatralnej, filmowej, literackiej i prasowej przeznaczonej dla Polaków. Została ona w całości poddana kontroli Urzędu Generalnego Gubernatorstwa.

Do obiegu w Generalnym Gubernatorstwie wprowadzono znaczki pochodzące z zapasów Poczty Polskiej zaopatrzone niemieckim nadrukiem. 

Zakazano używania i wywieszania w Generalnym Gubernatorstwie godeł państwa polskiego.

Gubernator Generalny Hans Frank nakazał „unieszkodliwić” kilkuset członków polskich tajnych organizacji niepodległościowych.