Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W październiku 1940 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Dowodzący Policją Porządkową w Generalnym Gubernatorstwie SS-Brigadeführer Herbert Becker został przeniesiony na stanowisko komendanta Orpo w Hamburgu.

W KL Auschwitz zginął, aresztowany 3 maja 1940 r., wybitny działacz Związku Podhalan Jakub Zachemski.

Roman Tomza został skazany na karę śmierci i stracony w rejonie Krakowa.

Józef Baster „Rak” z krakowskiego Związku Odwetu podłożył w pomieszczeniach Urzędu Skarbowego przy ul. Wiślnej 7 w Krakowie naboje termitowe. Spalenie niemieckich ksiąg podatkowych miało utrudnić okupantowi pobór podatków. Pożar spowodował znaczne szkody. Zamachowiec poparzył się w czasie akcji.

Krakowski Związek Odwetu przygotowywał likwidację niemieckiego współpracownika Ireneusza Platera. Obserwację prowadzili Roman Chambre "Francuz", Adam Chudoba "Mojżesz", Ryszard Chudoba "Lord".

Jan Pszczoła "Wojnar" wstąpił do Związku Walki Zbrojnej w pińczowskiem.

Kapitan Adam Stabrawa "Borowy" wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej w Myślenicach.