Z Małopolska w II Wojnie Światowej

29 października 1940 r.

Ukazało się rozporządzenie Generalnego Gubernatora Hansa Franka powołujące kuratora do przeprowadzenia likwidacji agend byłych wyższych szkół w Generalnym Gubernatorstwie.

Powiernika Uniwersytetu Jagiellońskiego zastąpił kurator do likwidacji agend byłych szkół wyższych w Generalnym Gubernatorstwie. Na to stanowisko powołano pochodzącego z Wiednia dr Lichta.