Z Małopolska w II Wojnie Światowej

15 sierpnia 1940 r.

Gubernator Generalny Hans Frank założył struktury organizacyjne NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie.

W Starym Teatrze w Krakowie odbył się ogólny apel członków inaugurujący działalność NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie. W czasie apelu Hans Frank wygłosił przemówienie, w którym ostrzegał „koła tzw. inteligencji, by nie przeciwstawiały się w jakikolwiek sposób porządkowi ustanowionemu przez Führera na tym terenie”.

Na zebraniu cechu piekarzy krakowskich zapadła uchwała o bezpłatnym przekazywaniu 700 kg chleba tygodniowo Polskiemu Komitetowi Opiekuńczemu z przeznaczeniem dla więźniów Montelupich. Akcja ta była prowadzona do końca okupacji niemieckiej.

Oficjalnie rozpoczęły się przymusowe wysiedlenia Żydów z Krakowa.

Z więzienia Montelupich zwolniono „z braku dowodów winy”, po wręczeniu przez syna Zbigniewa 70 tys. zł okupu gestapowcowi H. Fleisserowi, Kunegundę Basterową „Kinga”, żołnierza Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej. Aresztowaną 5 czerwca 1940 r. w mieszkaniu przy ul. Bandurskiego 6 w Krakowie.

Z więzienia Montelupich zwolniono "z braku dowodów winy" uznanego za psychicznie chorego żołnierza Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej Józefa Bastera „Rak”. Został aresztowany 5 czerwca 1940 r. w mieszkaniu przy ul. Bandurskiego 6 w Krakowie.

Z więzienia Montelupich zwolniono "z braku dowodów winy" żołnierza Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej Jana Bastera. Został aresztowany 5 czerwca 1940 r. w mieszkaniu przy ul. Bandurskiego 6 w Krakowie. Ponownie został aresztowany 2 lutego 1943 r. z synem Zbigniewem w punkcie kontaktowym Kedywu w sklepie przy Starowiślnej 33. Wywieziono go do KL Auschwitz. Został przeniesiony do KL Buchenwald. Po wojnie mieszkał w Krakowie.

Z więzienia Montelupich zwolniono "z braku dowodów winy" żołnierza Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej Jerzego Bastera. Został aresztowany 5 czerwca 1940 r. w mieszkaniu przy ul. Bandurskiego 6 w Krakowie.

Żołnierze Związku Odwetu w dniu Święta Żołnierza Polskiego położyli na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza na przy ul. Basztowej w Krakowie wiązankę kwiatów z biało-czerwoną wstęgą i napisem „Bohaterom walk o wolność – Naród”.