Z Małopolska w II Wojnie Światowej

26 stycznia 1940 r.

Hans Frank, Gubernator Generalny, wydał rozporządzenie wprowadzające karty rozpoznawcze dla „osób przynależnych do narodu niemieckiego” (Volksdeutschów). Zarządzenie wykonawcze do tego rozporządzenia ukazało się 2 lutego 1940 r. 

Ukazało się zarządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka zabraniające Żydom podróżowania koleją na terenie Generalnego Gubernatorstwa.