Z Małopolska w II Wojnie Światowej

30 stycznia 1940 r.

Adolf Hitler przekazał Hansowi Frankowi kompetencję wykonywania prawa łaski na terenie Generalnego Gubernatorstwa.