Z Małopolska w II Wojnie Światowej

1 września 1940 r.

Rozpoczął się proces wzmacniania sił Wehrmachtu w okupowanej Polsce w związku z planowanym atakiem na Rosję Sowiecką. Do 20 września 1940 r. przybyło do Krakowa dowództwo 12. Armii marszałka Wilhelma Lista. Przejęło ono dowodzenie operacyjne w południowej części Generalnego Gubernatorstwa. Podlegało dowódcy Grupy Armii „B” marszałkowi F. von Bockowi z siedzibą w Poznaniu. Podlegało mu w sumie 900 000 żołnierzy zorganizowanych w 21 dywizji (w Dystrykcie Kraków rozmieszczono 23., 62., 68., 257., 262., 297. Dywizje Piechoty i 5. Dywizję Pancerną). Z Wrocławia do Krakowa przeniesiono dowództwo 8. Luftgau (Okręg Lotniczy).

Gubernator Generalny Hans Frank uroczyście przejmował posiadłość w Krzeszowicach w towarzystwie zaproszonych z tej okazji Hermana Göringa i Josepha Goebbelsa.

Ukazał się pierwszy numer dziennika urzędowego Izby Zdrowia Generalnego Gubernatorstwa „Zdrowie i Życie”.

Ukazał się pierwszy numer polskojęzycznego tygodnika „Siew”. W szkołach zawodowych Generalnego Gubernatorstwa wprowadzono nowy program nauczania (bez przedmiotów ogólnokształcących) i nowy regulamin skracający lata nauki.

W Krakowie odbyły się wielkie uroczystości w pierwszą rocznicę wybuchu wojny. W ich ramach Teatr im. J. Słowackiego przemianowano na Staatstheater des Generalgouvernements (Państwowy Teatr Generalnego Gubernatorstwa), Rynek Główny przemianowano na Adolf Hitler Platz oraz otwarto wystawę „Działalność Niemców w obszarze nadwiślańskim”.

W pierwszą rocznicę wybuchu wojny społeczeństwo Krakowa zastosowało milczący bojkot: ludzie pozostali w domach (dzienny utarg konduktorów spadł z 200-300 zł do 16-20 zł), pustką świeciły cukiernie, kawiarnie i kina.

Edward Parafiński wywiózł ukrytą w piecyku blacharskim prawą rękę ze złamanym piórem ze szczątków pomnika Adama Mickiewicza przechowywanych przez Niemców w Urzędzie Budowlanym. Przechował ją przez cały okres okupacji i 27 stycznia 1945 r. przekazał do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

Profesorowie Państwowego Gimnazjum XI Żeńskiego im. J. Jotejki w Krakowie zorganizowali tajny ośrodek szkoły średniej nr 7.

W pierwszą rocznicę wybuchu wojny żołnierze Związku Odwetu złożyli wiązankę kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza przy ul. Basztowej w Krakowie.