Z Małopolska w II Wojnie Światowej

13 września 1940 r.

Ukazało się rozporządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka „O ograniczeniu swobodnego wyboru miejsca zamieszkania i pobytu” stanowiące podstawę prawną organizacji gett dla ludności żydowskiej. Rozporządzenie wchodziło w życie 1 października 1940 r.

W Krakowie założono Urząd Statystyczny Generalnego Gubernatorstwa.

Na Wawelu uroczyście pożegnano odwołanego ze stanowiska dowódcy Orpo (Policji Porządkowej) w Generalnym Gubernatorstwie generała majora policji H. Beckera.

Z więzienia w Tarnowie i Montelupich w Krakowie wysłano transport 64 kobiet do KL Ravensbrück. Po przybyciu do obozu zostały one oznaczone numerami od 4561 do 4624.