Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W 1941 r. w Małopolsce:

Styczeń Luty  Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień

Do Krakowa przybyło dowództwo 17. Armii Wehrmachtu generała piechoty Carla Stülpnagla.

Jesienią do getta w Krakowie przesiedlono dodatkowe 5 000 Żydów z terenu tzw. Wielkiego Krakowa. Liczba mieszkańców getta sięgnęła 17 000.

Jesienią w koszarach 8. pułku ułanów w Kobierzynie założono obóz jeńców sowieckich. Później w Borku Fałęckim zbudowano dla nich właściwy obóz.

Koszary przy ul. Wielickiej 2 zamieniono na letnią filię więzienia św. Michała kierowaną przez Piotra Niecia. Osadzano tam głównie drobnych przestępców gospodarczych.

Na roboty do Rzeszy wywieziono z obozów przejściowych przy ul. Wąskiej i Prądnickiej w Krakowie co najmniej 13691 kobiet.

Na roboty do Rzeszy wywieziono z obozów przejściowych przy ul. Wąskiej i Prądnickiej w Krakowie co najmniej 23961 mężczyzn.

W 1941 r. w Krakowskie Pogotowie Ratunkowe interweniowało 16 979 razy. Pracowało w nim 14 lekarzy, 6 sanitariuszy, 4 kierowców obsługujących 6 karetek.

Do Krakowa na poczatku roku powrócił z KL Dachau Józef Gołąb.

Liczna sklepów w Krakowie spadła o 43%, z 5594 w 1939 r. do 3194.

Pułkownik Julian Filipowicz „Róg”, komendant Okręgu Krakowskiego Związku Walki Zbrojnej, został zdekonspirowany i musiał wyjechać do Warszawy. Na jego miejsce mianowano pułkownika Zygmunta Miłkowskiego „Wrzos”.

Do Budapesztu przerzucono zagrożoną aresztowaniem kurierkę Marię Krzeczunowicz "Roma".

Stanisław Kaczor z krakowskiej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość został zdekonspirowany i przeszedł na teren powiatu limanowskiego.

Grupa Jana Szumca przekształciła się w organizację dywersyjną, która została wchłonięta przez Związek Walki Wyzwoleńczej, a później przez Polską Partię Robotniczą.

Przy krakowskich szkołach powszechnych powstał tajny ośrodek nauczania szkól średnich nr 11.