Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W lutym 1941 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

Gestapo aresztowało na skutek zdrady 15 działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej.

Gubernator generalny Hans Frank zabronił przyjmowania nowych alumnów do seminariów.

Utworzono niemiecką dzielnicę mieszkaniową w Krakowie.

Z ulicy Mogilskiej 1 w Krakowie przeniesiono obóz dla przesiedleńców żydowskich na ulicę Szlak 26

Aresztowana w Krakowie Irena Gontarska "Rena", łączniczka Obwodu Kraków-Miasto Związku Walki Zbrojnej była przesłuchiwana przez Egona Christiansena i Woznego.

W Nowym Sączu został aresztowany harcerz Szarych Szeregów Jan Dudziński "Duduś". Przy tej okazji Heinrich Hamann zrabował jego światowej klasy zbiory filatelistyczne, który wraz z Johannem Gorką prowadził śledztwo w jego sprawie.

Szefem Związku Odwetu Obszaru Krakowskiego Związku Walki Zbrojnej został major Władysław Cyga "Kozak".

Wojskowa Grupa Tadeusza Fedorowicza „Ran” została połączona z Wojskową Służbą Ochrony Powstania (?).

Eugeniusz Dąbrowski "Genek" zaczął brać udział w drukowaniu i kolportażu „Biuletynu Informacyjnego” Okręgu ZWZ-AK Kraków

Konspiracyjne Okręgowe Biuro Szkolne powołało tajną Miejską Komisję Oświaty i Kultury. Przewodniczył jej Bronisław Chrzan, członkami byli Wacław Borelowski, Marian Cichocki, Stanisław Hojak, Mieczysław Lewiński, Wilhelm Bronisław Trzaskalik, Józef Wroński, Marian Ziemba, Tadeusz ZYGMUNT.

W Krakowie przebywał August Emil Fieldorf "Nil" z Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej. Spotkał się z rodziną.