Z Małopolska w II Wojnie Światowej

23 września 1941 r.

Gubernator Generalny Hans Frank przedstawił na posiedzeniu NSDAP stan zdrowotny w Polsce mówiąc o zagrożeniu epidemicznym dla niemieckiej armii.

W Generalnym Gubernatorstwie wprowadzono kart pracy dla kolejnych ośmiu gałęzi gospodarki.