Z Małopolska w II Wojnie Światowej

19 czerwca 1942 r.

Gubernator Generalny Hans Frank i szef jego "rządu" Joseph Buhler przyjęli na Wawelu delegację Rady Głównej Opiekuńczej z Adamem Ronikierem na czele.

W krakowskim kinie „Uciecha” rozpoczęto wyświetlanie filmu Strzały w nocy.

W Starym Teatrze w Krakowie odbyła się premiera sztuki Wojna z babami Stefana Turskiego wyreżyserowanej przez autora.

Usunięto polskiego kapelana i personel pielęgniarski ze szpitala psychiatrycznego w Kobierzynie. Całkowitą opiekę nad chorymi przejęli lekarze niemieccy.

Z więzienia Montelupich w Krakowie odszedł transport 58 więźniów do KL Auschwitz, w obozie oznaczono ich numerami od 39830 do 39887.

Rudolf Fritz Körner i Maksymowicz rozpoczęli cykl przesłuchań Krystyny Makowskiej połączonych z torturami. Trwał on codziennie do 7 lipca 1942 r.

Z Krakowa do Warszawy wyjechało 17 ochotników z Polskiej Partii Robotniczej. Mieli oni być przerzuceni do partyzantki na Lubelszczyźnie.