Z Małopolska w II Wojnie Światowej

11 lipca 1942 r.

Ukazało się rozporządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka wprowadzające od 1 sierpnia 1942 r. stan wyjątkowy w celu ujęcia zbiorów. Za niszczenie produktów rolnych, ich ukrywanie i uchylanie się od obowiązkowych dostaw groziła kara śmierci orzekana przez sądy doraźne. Obowiązywało ono do 30 września 1942 r.

Do KL Auschwitz przywieziono 30 więźniarek z Krakowa, w obozie oznaczono je numerami od 8542 do 8571.