Z Małopolska w II Wojnie Światowej

1 sierpnia 1942 r.

Dowódcą Ordnungspolizei w dystrykcie krakowskim mianowano pułkownika policji Wernera Bardua, zastąpił on zmarłego podpułkownika Gasslera.

Rozpoczęła się reorganizacja pułków policji w Generalnym Gubernatorstwie.

Ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Twórczość Gospodarcza” redagowany przez Rudolfa Gatera.

W Krakowie zmarł Stanisław Sokołowski, profesor leśnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wycofano z obiegu w Generalnym Gubernatorstwie stalowe monety o nominale 50 groszy.

Zaczęło obowiązywać rozporządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka z 11 lipca 1942 r. wprowadzające stan wyjątkowy w celu ujęcia zbiorów. Za niszczenie produktów rolnych, ich ukrywanie i uchylanie się od obowiązkowych dostaw groziła jara śmierci orzekana przez sądy doraźne. Obowiązywało ono do 30 września 1942 r.