Z Małopolska w II Wojnie Światowej

29 sierpnia 1942 r.

Gubernator Generalny Hans Frank podał się do dymiji, jego obowiązki przejął chwilowo szef "rządu Generalnego Gubernatorstwa" Joseph Buhler.

Do KL Auschwitz przywieziono z więzienia Montelupich 44 więźniów, oraz 13 więźniarek.