Z Małopolska w II Wojnie Światowej

20 stycznia 1942 r.

W Berlinie, pod przewodnictwem szefa RSHA Heinricha Heydricha, odbyła się narada w sprawie "ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej". W obradach wzięli udział przedstawiciele ministerstw i instytucji centralnych Rzeszy, oraz rządu Generalnego Gubernatorstwa z Hansem Frankiem na czele. Sekretarz stanu Joseph Bühler oświadczył, że władze Generalnego Gubernatorstwa byłyby zadowolone, gdyby od niego rozpoczęto rozwiązywanie tego problemu, gdyż tutaj sprawa transportu nie jest skomplikowana i wzgląd na zatrudnienie nie hamowałby przebiegu akcji.Zapewnił, że władze okupacyjne udzielą wszelkiej pomocy.

Do KL Auschwitz przywieziono 24 więźniów z Krakowa, zostali oznaczeni numerami od 25880 do 25903.