Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W czerwcu 1943 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

Hansa Franka powołano go na stanowisko Prezydenta Międzynarodowej Izby Prawniczej.

SS-Gruppenführer Herbert Becker objął dowodzenie akcją wysiedlenia ludności polskiej z Zamojszczyzny oznaczoną kryptonimem „Wherwolf” I.

Dowódcą oddziału ukraińskich strażników w obozie w Płaszowie został Ferdynand Glasser. Odwołano go ze stanowiska w październiku 1944 r.

Z Krakowa wysłano transport więźniów do KL Gross Rosen.

W obozie w Płaszowie wybuchła epidemia tyfusu.

W obozie w Płaszowie wymordowano więzionych starców.

Na dziedzińcu więzienia Montelupich zastrzelono w czasie ucieczki Jana Aksamitowskiego.

W czasie przesłuchań przez SS-Scharführera Maxa Kwasta w siedzibie gestapo przy ul. Pomorskej 2 aresztowana łączniczka Polskiej Partii Robotniczej Helena Pająk "Baśka" była duszona maską przeciwgazową z zatkanym pochłaniaczem, wieszana za wykręcone do tyłu ręce, bita, kopana i zrzucana ze związanymi nogami ze stołu

Sekcja Opieki nad Więźniami i Ich Rodzinami Polskiego Komitetu Opiekuńczego Kraków-Miasto otrzymała w tym miesiącu 699 kart zapotrzebowania na paczki i 20 depozytów, wysłała 309 paczek, miała 3643 podopiecznych. Jej dochody wyniosły 31836,90 zł, a wydatki 43025,50 zł.

Arcybiskup Adam Sapieha zainicjował ogłoszenie przez Komisję Episkopatu Polski orędzia do władz Generalnego Gubernatorstwa odnośnie ograniczania swobód Polaków.

Władze okupacyjne odnotowały w tym miesiącu na terenie dystryktu krakowskiego 360 akcji zbrojnych polskiej konspiracji.

Cichociemny porucznik Ryszard Nuszkiewicz „Powolny” nowo mianowany oficer operacyjny krakowskiego Kedywu, został zamelinowany przy ul. Radziwiłłowskiej 21 u pani Mazurkiewicz.

Do Krakowa wrócił podporucznik Dominik Ździebło "Kordian", który zagrożony aresztowaniem opuścił miasto w grudniu 1941 r.

Na stanowisko oficera inspekcyjnego oddziałów partyzanckich Okręgu Kraków Armii Krajowej został przydzielony cichociemny Antoni Iglewski "Ponar".

W podkrakowskich Bronowicach (dziś dzielnica miasta) dokonano nieudanego zamachu na policjanta granatowego Józefa Chyłko, który w wyniku tej akcji został przeniesiony do Warszawy.

W czasie ćwiczeń plutonu Armii Krajowej Wojciecha Majewskiego "Jaksa" w miechowskiem został przypadkowo zastrzelony Jan Kita.

Zastępcą szefa łączności Okręgu Kraków Batalionów Chłopskich został Wojciech Jekiełek..

Tadeusz Sękowski "Prawda" z patrolu oddziału Batalionów Chłopskich Kazimierza Wątróbskiego „Sęp” ostrzygł za kontakty z Niemcami dziewczynę w Zborowicach koło Ciężkowic.W akcji brał udział m.in. Marian Król "Em-El", Bolesław Ptaszek "Rożek".

Sekretarzem Komitetu Obwodowego Polskiej Partii Robotniczej w Krakowie przestała być Izolda Kowalska (Kuryluk). Pełniła tę funkcję od maja 1943 r. Na jej miejsce mianowano Anastazego Kowalczyka „Nastek”.

Ukazał się ostatni numer konspiracyjnego „Miesięcznika Literackiego” pod redakcją Tadeusza Kwiatkowskiego i Wojciecha Żukrowskiego, wydawanego przez grupę literatów i naukowców. Pismo wychodziło od listopada 1942 r.

Ukazał się pierwszy numer pisma społeczno-politycznego „Watra” redagowanego przez Eugeniusza Kolanko z Młodzieży Polskiej, związanej z Szarymi Szeregami.

Stanisław Bachulski "Młynarski" wstąpił do oddziału Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej w miechowskiem, dowodzonego przez NN "Augusta II".

Józef Bobek "Jaskier" wstąpił do Dzielnicy Armii Ludowej Jamy w powiecie mieleckim.

Oddział Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej dowodzony przez NN "Zbyszka" stoczył potyczkę z Niemcami pod Kozubowem. W walce brał udział Stanisław Chabiński "Nieubłagany".

Józef Cyrankiewicz za sprawą Langbeina (komunista austriacki) rozmawiał z komendantem KL Auschwitz Liebehenschelem (przed tą rozmową został specjalnie zwolniony z bunkra