Z Małopolska w II Wojnie Światowej

23 czerwca 1943 r.

Gubernator Generalny Hans Frank wezwał wyższego dowódcę SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie Friedricha Wilhelma Krügera do przestrzegania swoich rozkazów.

Na krakowskich Dębnikach policja przeprowadziła liczne aresztowania.

Do  KL Auschwitz przywieziono z Krakowa 30 więźniów, oznaczono ich w obozie numerami od 125349 do 125378, i 5 więźniarek oznaczonych numerami od 46411 do 46415.

Zakończyła  się, trwająca od 23 kwietnia 1943 r., akcja likwidowania konfidentów krakowskiego gestapo. W tym czasie zginęło ich 22.