Z Małopolska w II Wojnie Światowej

15 lipca 1943 r.

Doszło do porozumienia pomiędzy Gubernatorem Generalnym Hansem Frankiem, a wyższym dowódcą SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie Friedrichem Wilhelmem Krügerem w sprawie podziału kompetencji.Mediatorem w tej sprawie był szef "rządu Generalnego Gubernatorstwa" Joseph Buhler.

Ukazało się rozporządzenie Generalnego Gubernatora Hansa Franka wprowadzające na terenie Generalnego Gubernatorstwa stan wyjątkowy w celu ochrony zbiorów. Miał on obowiązywać do 20 grudnia 1943 r.

W zakładach tytoniowych w Czyżynach w Krakowie strażnik Judek (Volksdeutsch) zastrzelił bez powodu polskiego strażnika Kazimierza Czabana.

Dowódca Armii Krajowej wydał rozkaz nakazujący wcielenie członków Batalionów Chłopskich w terminie do 31 lipca 1943 r. na szczeblu Okręgów i do końca sierpnia 1943 r. na szczeblu Obwodów.