Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W listopadzie 1943 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

Heinrich Hamann objął stanowisko kierownika (trzeciego z kolei) referatu IV A w komendzie Sipo i SD w Kraków

Został aresztowany harcerz Tadeusz Barycz "Bela" zpodgórskiego plutonu „Alicja” w kompanii „Maciek” Grup Szturmowych Szarych Szeregów.

Został aresztowany Stanisław Cekiera i cała konspiracyjna Rada Zakładowa "Kabla".

Został powtórnie aresztowany zbiegły z więzienia Szymszon Dränger "Symek", wkrótce go rozstrzelano.

Do więzienia Montelupich przywieziono z KL Auschwitz na dalsze śledztwo Stanisława Bartnickiego, szefa wywiadu i bezpieczeństwa Placówki Żurawica w Obwodzie Przemyśl Armii Krajowej

Sekcja Opieki nad Więźniami i Ich Rodzinami Polskiego Komitetu Opiekuńczego Kraków-Miasto otrzymała w tym miesiącu 264 kart zapotrzebowania na paczki i 52 depozytów, wysłała 210 paczek, miała 826 podopiecznych. Jej dochody wyniosły 55463,14 zł, a wydatki 61446,78 zł.

Władze okupacyjne odnotowały w tym miesiącu na terenie dystryktu krakowskiego 400 akcji zbrojnych polskiej konspiracji.

Komendant Obwodu Armii Krajowej Sanok, kapitan Adam Jerzy Winogrodzki na dłużej przeniósł się do Bażanówki.

Kapitan Adam Stabrawa "Borowy" objął dowództwo Obwodu Armii Krajowej Nowy Targ.

Grupa dywersyjna postrzeliła Ulricha, niemieckiego starostę miejskiego Wieliczki.

Kazimierz ALBIN wraz z NN „Zygmuntem” zlikwidował na ul. Grzegórzeckiej agentkę Gestapo.

Sztab Okręgu Krakowskiego Gwardii Ludowej zwerbował Kurta Ottmanna, pracownika kontrwywiadu Wehrmachtu w Krakowie. Uzyskane od niego informacje przekazywano do Moskwy.

Rozpoczęły się zajęcia z historii sztuki na Wydziale Filozoficznym tajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.