Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W lutym 1943 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

Wyższy Dowódca SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie SS-Obergruppenführer Friedrich Wilhelm  Krüger nakazał aresztowania ludzi więzionych przed wojną, bezdomnych i wspierających partyzantkę.

Dowódcy Policji Porządkowej w Dystrykcie Galicja czasowo podlegał I batalion 23. pułku policji SS.

Dowódcy Policji Porządkowej w dystrykcie krakowskim podlegały: II i III batalion 23. pułku policji SS, batalion wartowniczy policji „Litzmanstadt”, 1. kompania batalionu wartowniczego policji „Dresden”, kompania wartownicza policji pomocniczej, 204. batalion ochrony (składający się z ukraińskich nacjonalistów) i szkoła policji granatowej.

Kwatermistrzem Inspektoratu Kraków Związku Walki Zbrojnej został kapitan Aleksander Karol Marcin Dellman.

W Miechowie został aresztowany urzędnik sądowy Bronisław Falencki zaangażowany w akcje wystawiania fałszywych dokumentów dla ukrywających się Żydów.Aresztowania dokonano na skutek załamania się w śledztwie aresztowanej w Przemyślu z fałszywymi dokumentami Marii Bochner.

W Krakowie został aresztowany Roman Śliwa „Weber” (wg części źródeł miało to miejsce 3 stycznia 1943 r.; jego sprawę prowadził SS-Obersturmführer Kurt Reinhold Heinemeyer)., członek Grupy Inicjatywnej Polskiej Partii Robotniczej, organizator i dowódca IV Krakowskiego Obwodu Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej. Osadzono go w KL Auschwitz, gdzie zginął 22 lipca 1944 r. Na stanowisku zastąpił go Antoni Grabowski „Antek”.

W ulicznej strzelaninie został ranny i aresztowany, a po torturach w więzieniu Montelupich zamordowany komunistyczny działacz Hersz Bauminger.

Gubernator Generalny Hans Frank przyjął szefa SA Viktora Lutzego.

Sekcja Opieki nad Więźniami i Ich Rodzinami Polskiego Komitetu Opiekuńczego Kraków-Miasto otrzymała w tym miesiącu 356 kart zapotrzebowania na paczki i 98 depozytów, wysłała 397 paczek, miała 3660 podopiecznych. Jej dochody wyniosły 36307,54 zł, a wydatki 51030,09 zł.

Władze okupacyjne odnotowały w tym miesiącu na terenie dystryktu krakowskiego 80 akcji zbrojnych polskiej konspiracji.

W siatce krakowskiego Kedywu Armii Krajowej nastąpiła wsypa. Gestapo aresztowało dowódcę Odcinka Kraków-Miasto porucznika Kazimierza Rawskiego „Zbigniew”.

Podpułkownik Jan Kanty Lasota „Przyzba” został przeniesiony ze stanowiska szefa Oddziału II (wywiadu) sztabu Komendy Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej na stanowisko szefa sztabu. Pozostawał na tym stanowisku do czasu aresztowania przez Sowietów w 1945 r. Stanowisko szefa II Oddziału objął Henryk Rysy-Karpiński „Kleszcz”.

Podpułkownik Stanisław Mirecki "Butrym" został czwartym z kolei Inspektorem Nowosądeckim Armii Krajowej.

Józef Czuchra "Orski" objął dowodzenie oddziałem dyspozycyjnym Rejonu Kedywu Armii Krajowej. Został aresztowany. Był torturowany w czasie śledztwa. Mimo doznanych obrażeń zdołał zbiec.

Jan Balawender "Puchacz", dowódca plutonu dywersyjnego Obwodu Przeworsk Armii Krajowej, dowodził likwidacją bandytów Grandy i Bącala w Sieteszy. Przesłuchiwał ich przed egzekucją.

Wiktor Pieńkowski "Przemko" przeszedł z Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej do Konfederacji Zbrojnej.

Grupa wypadowa Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej z Krakowa, dowodzona przez Jana Szumca „Granik”, wykoleiła pociąg pomiędzy Borkiem Fałęckim a Skawiną pod Krakowem. Zniszczono lokomotywę i kilka wagonów. Przerwa w ruchu trwała parę godzin.

Jan Szumiec „Granik”, dowódca grupy wypadowej Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej z Krakowa, podłożył przy pomocy kolejarzy dwa ładunki wybuchowe na dworcu kolejowym. Zginęło dwóch Niemców, kilku innych zostało rannych.

Stanisław Lęgas "Józek" na krótko objął dowodzenie grupą specjalną Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej w Krakowie.Wg części źródeł zginął w tym miesiącu, wg innych wrócił w miechowskie.