Z Małopolska w II Wojnie Światowej

28 października 1943 r.

Weszło w życie zarządzenie władz okupacyjnych określające godzinę policyjną w Krakowie na 18,00 do 6,00 rano.

W Krakowie rozpoczęła się dwudniowa akcja policyjna. Aresztowano ludzi po domach, legitymowano w tramwajach, na ulicach i na dworcu kolejowym. Godzinę policyjna przesunięto na 18,00.

Przed Starą Bożnicą przy ul. Szerokiej w Krakowie Niemcy rozstrzelali 30 zakładników z więzienia Montelupich. Wg. Tadeusza Wrońskiego zidentyfikowano: Anioł-Zagórski Tadeusz, Baraniuk Franciszek, Doroszczak Adam (z Krakowa), Dziedzic Emil (z Krakowa), Gajewski Feliks, Gawęda Józef (z Woli Justowskiej), Grudzicki Piotr (z Mikluszowic), Homa Tadeusz (z Krakowa), Jaguś Arkadiusz, Jener Feliks (z Krakowa), Jurkiewicz Henryk (z Krakowa), Kaczyński Stanisław (z Krakowa), Kossek Mieczysław (z Płaszowa), Krawczyk Józef (z Krakowa), Kurta-Gukański Władysław, Miedzik Stanisław, Pasternak Roman (z Brodów), Pasternak Zdzisław (z Krakowa), Potnadło Franciszek (z Grobli), Sroka Mieczysław (z Chełmu), Strumiński Wincenty (z Krakowa), Stuś Eugeniusz (z Krakowa), Szczurek Władysław (z Krakowa), Szucki Mieczysław (z Krakowa), Ścisło Józef (z Opatkowa), Tadka Zdzisław (z Krakowa), Toluczek Władysław (z Krakowa), Wciera Józef, Wojakowski Zbigniew (z Krakowa), Zaremba Roman (ze Lwowa). Inni historycy publikują odmienną wersję tej listy.

Oddział Narodowej Organizacji Wojskowej porucznika  Tadeusza Kozłowskiego "Piotr" rozbił oddział Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej im. Bartosza Głowackiego dowodzonym przez Tadeusza Grochala „Tadek Biały”. Wg innych źródeł był to oddział Armii Krajowej dowodzony przez porucznika Przemysława Szyca "Ludwik", a cała akcja miała miejsce w Karczowicach, pod Koryczanami lub Karnowicami.