Z Małopolska w II Wojnie Światowej

2 sierpnia 1943 r.

Gubernator Generalny Hans Frank uznał sprawę żydowską w Generalnym Gubernatorstwie za „rozwiązaną”.

Oddział Batalionów Chłopskich "Sablik" wykonał wyrok na granatowym policjancie z Grybowa w jego własnym domu w Wyskindzie.