Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W 1944 r. w Małopolsce:

Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj  Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień

Komendantem Ordungspolizei dystryktu krakowskiego został pułkownik żandarmerii Johann Bauer.

W KL Auschwitz zginął aresztowany 10 sierpnia 1943 r. w Krakowie Henryk Rowid, nauczyciel, założyciel i redaktor „Ruchu Pedagogicznego” i „Chowanny”.

Na roboty do Rzeszy wywieziono z obozów przejściowych przy ul. Wąskiej i Prądnickiej w Krakowie co najmniej 7798 kobiet.

Na roboty do Rzeszy wywieziono z obozów przejściowych przy ul. Wąskiej i Prądnickiej w Krakowie co najmniej 11022 mężczyzn.

W Krakowie zmarł profesor Zygmunt Bielski-Sariusz, aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie „Sonderaktion Krakau” i zwolniony z KL Sachsenhausen 8 lutego 1940 r.

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe interweniowało 10561 razy.

Zaczęła ukazywać się Chłopska Prawda, organ Komitetu Obwodowego Polskiej Partii Robotniczej.

W Krakowie zorganizowano dwa tajne ośrodki szkół średnich: nr 16 przy przedwojennym Państwowym Liceum Administracyjnym i nr 18 dla młodzieży warszawskiej. W tym ostatnim działali nauczyciele wysiedleni z Warszawy.

Wykłady z chemii na tajnym Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego zaczął prowadzić dr Jan Moszew. Wykłady z chemii, krystalografii oraz mineralogii podjął takża prof. Antoni Jan Batysta Swaryczewski.