Z Małopolska w II Wojnie Światowej

4 grudnia 1944 r.

W Krakowie zmarł Maciej Starzewski, bywły więzień KL Sachsenhausen aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau.

Wg całkowicie błędnej informacji w tym dniu miał umrzeć Michał Marian Siedlecki, aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau.

Bolesław Ostrowski "Nieczuja" rozkazem specjalnym wprowadził stan wyjątkowy w północnej części Inspektoratu Miechów Armii Krajowej.

Grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dowodzona przez Zygmunta Bieszczanina aresztowała w zakrystii kościoła w Błażowej księdza Michała Pilipca „Ski” kapelana Obwodu Armii Krajowej Rzeszów.