Z Małopolska w II Wojnie Światowej

5 kwietnia 1944 r.

Gubernator Generalny Hans Frank spotkał się z arcybiskupem Adamem Sapiehą w sprawie rozstrzelanych księży. Namawiał go do współpracy z Niemcami. Było to jedyne w czasie okupacji spotkanie obu dostojników. Arcybiskup Adam Sapieha odmówił oficjalnego wystąpienia antysowieckiego.

Fałszywy oddział partyzancki Jakoba Libbersa przebywał w Czaplach Małych. Pertraktował wówczas z Augustem Dymonem „Augustem II” w sprawie połączenia oddziałów. W czasie towarzyszącej temu libacji doszło do strzelaniny, w której zginęło 4 partyzantów.

Patrole minerskie Armii Krajowej przeprowadziły na terenie Obwodu Przeworsk Akcję "Jula". Wysadzono most na Wisłoku w Tryńczy. Osłoną dowodził Jan Balawender "Puchacz".