Z Małopolska w II Wojnie Światowej

17 kwietnia 1944 r.

Gubernator Generalny Hans Frank opowiedział się za pozostawieniem Sowietom wkraczającym na terytorium Generalnego Gubernatorstwa „spalonej ziemi”. Szef jego "rządu" Joseph Buhler zaproponował by wycofujące się wojsko nie niszczyło urządzeń użyteczności publicznej.

Obóz przejściowy dla robotników przymusowych przy ul. Wąskiej w Krakowie zamknięto z powodu remontu budynku. Więźniów przeniesiono do obozów na Prądniku i przy ul. Mikołajskiej. Uruchomiono go ponownie w czerwcu 1944 r.

Ukazał się pierwszy numer redagowanego przez Jana Emila Skiwskiego (pod protektoratem niemieckiej propagandy) dwutygodnika politycznego „Przełom”. Oficjalnie siedzibą redakcji były Racławice, faktycznie: Kraków. Do stycznia 1945 r. wyszło 16 numerów.

W Krakowie rozplakatowano listę 30 Polaków skazanych na karę śmierci przez sąd doraźny, wraz z informacją, że dwie osoby z listy zostały już stracone: Władysław Baran, Jan Biedrawa, Izydor Błachut, Adam Borowy, Franciszek Cywrus, Emil Dyrcz, Edward Gierat, Stanisław Gigoń, Jan Gorcz, Jan Guziak, Edward Jurek, Józef Jurek, Józef Kostruch, Jan Kubik, Jan Mocko, Stanisław Niedźwiedź, Antoni Pająk, Roman Pająk, Stanisław Para, Jan Perucki, Antoni Piątek, Jan Sadelski, Stanisław Solecki, Andrzej Stalin, Franciszek Stanaszek, Józef Surzyn, Józef Surzyn, Antoni Twardowski, Jan Waliczek, Józef Zajda.