Z Małopolska w II Wojnie Światowej

31 lipca 1944 r.

Główny dyrygent Filharmonii Generalnego Gubernatorstwa Rudolf Hindemith ze względu na zły stan zdrowia ustąpił ze stanowiska i został uroczyście pożegnany. Jego obowiązki przejął Hans Swarowsky z Berlina.

Heinrich Hamann kierował niemiecką ekipą w czasie pertraktacji z Alojzym Dziurą-Dziurskim „Kmita” ze 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Dziemięrzycach.

Sowieci zorganizowali „odprawę” dla oficerów z Armii Krajowej w gmachu przy ul. Kochanowskiego 27 i w pałacu Biesiadeckich we Lwowie. Aresztowali wszystkich przybyłych oficerów.

Oddziały III batalionu 120. pułku piechoty Armii Krajowej dowodzone przez kapitana Józefa Dmowskiego "Nemo" stacjonowały w Chrzobrzu.

Odbyła się koncentracja oddziału krakowskiego Kedywu „Skok” w Goszczy. Jednym z jej uczestników był Ryszard Wańkowski "Tatar".

Stanowisko dowódcy oddziału partyzanckiego krakowskiego Kedywu „Grom” objął podporucznik Mieczysław Klinicki "Wierzba"

5. kompania 1. Brygady Armii Ludowej Ziemi Krakowskiej dowodzona przez Jana Trzaskę "Gutek" walczyła z niemiecką obławą pod Młodzawami Dużymi.