Z Małopolska w II Wojnie Światowej

13 października 1944 r.

Komenda garnizonu w Krakowie zarekwirowała na 14 dni wszystkie krakowskie dorożki – przydzielano je rotacyjnie po 80 do sztabów jednostek stacjonujących w mieście, których pracę sparaliżował brak benzyny.

Inspektor Nowosądecki Armii Krajowej Adam Stabrawa "Borowy" w swym liście skierowanym doJózefa Kurasia „Ogień” zawiadomił go, że dochodzenie w jego sprawie zostało umorzone.