Z Małopolska w II Wojnie Światowej

16 października 1944 r.

Gubernator Generalny Hans Frank przyjął na Wawelu meldunek Oskara Dirlewangera o stłumieniu powstania w Warszawie.

Na krakowskich Dębnikach policja zorganizowała łapankę młodych kobiet.

Ostatnie jednostki węgierskie stacjonujące w Krakowie Niemcy rozbroili, a żołnierzy wywieźli w nieznanym kierunku.