Z Małopolska w II Wojnie Światowej

22 sierpnia 1944 r.

Ukazało się zarządzenie władz okupacyjnych powołujące do budowy fortyfikacji mężczyzn i niezamężne kobiety z roczników 1894 – 1930.

Gubernator Generalny Hans Frank przyjął gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera wyrażając mu uznanie za postawę w czasie walk powstańczych w Warszawie i odznaczając go Krzyżem Żelaznym II klasy.