Z Małopolska w II Wojnie Światowej

12 stycznia 1944 r.

Na posiedzeniu rządu Generalnego Gubernatorstwa poświęconym sprawom bezpieczeństwa Gubernator Generalny Hans Frank powiedziałkiedy wreszcie wygramy tę wojnę, to jeśli o mnie chodzi, z Polaków, Ukraińców oraz tego, co się wokół obija, można zrobić rąbankę. Ale obecnie chodzi o to wyłącznie, czy da się utrzymać w spokoju, porządku, pracy i dyscyplinie prawie 15 milionów wrogiego narodu, który organizuje się przeciw nam'”.

Gubernator Generalny Hans Frank uczestniczył w zjeździe niemieckich agronomów w Zakopanem. Przemawiał na zebraniu kierowników do spraw rolnictwa.

W Starym Teatrze odbyła się premiera Krowoderskich Zuchów Stefana Turskiego w reżyserii Kazimierza Fabisiaka.

Niemcy dokonali kolejnej egzekucji w Przegorzałach.