Z Małopolska w II Wojnie Światowej

15 września 1944 r.

Komendzie garnizonu w Krakowie podlegały 994. i 995. bataliony strzelców krajowych.

Okręg Wojskowy Generalnego Gubernatorstwa przeformowano w Der Befehlshaber im Heersegebiet GG (Dowództwo Obszaru Tyłowego GG) z generałem piechoty S. Haenicke na czele.

Rozpoczęła  się dyslokacja 154. Dywizji Rezerwowej z Obszaru Tyłowego GG na Słowację. Jej zadania przejmowała 225. Nadkomendantura Polowa generała porucznika W. Schartowa przesuwana z rejonu Warszawy w okolice Krakowa. Podlegały jej: 2. pułk ochrony Ostland (ze sztabem w Jędrzejowie), jego II batalion w Koniecmostach i III w Jesionnej, batalion ochronny SS w Kazimierzy Wielkiej, 819. batalion Ostlegionu w Wolbromiu, I dywizjon 84. pułku artylerii w Kolosach, II dywizjon 70. pułku artylerii w Jakubkowie, 35. dywizjon artylerii przeciwpancernej w Górach, oraz siedem kompanii artylerii przeciwpancernej: w Brzegach, Kocinie, Miechowie, Milocicach, Pińczowie, Proszowicach i Szczekocinach.

W Krakowie stacjonował sztab 226. Nadkomendantury Polowej generała porucznika M. Hartlieba. Podlegały mu 819. batalion Ostlegionu w Miechowie, 829. batalion Ostlegionu w Lipnicy, 1017. batalion ochrony w Nowym Sączu oraz cztery kompanie artylerii przeciwpancernej w Bochni, Lipnicy, Nowym Sączu i Świniarowie.

Wincenty Horodyński "Kościesza" rozwiązał Zgrupowanie "Kamiennik" Armii Krajowej.

Na Hali Malinowej spotkali się dowódcy oddziałów partyzanckich pułkownik Nikołaj Kazin "Kalinowski" i porucznik Tadeusz Mazurkiewicz "Boruta" z Armii Krajowej.