Z Małopolska w II Wojnie Światowej

22 września 1944 r.

Na leśnej polanie w rejonie Sękowej Woli i Nowotańca dowódca sowieckiej 242. Brygady Pancernej płk. Kwiejew polecił żołnierzom Zgrupowania OP-23 Armii Krajowej złożyć broń i zgłosić się do szeregów armii Berlinga. Kapitan Adam Jerzy Winogrodzki "Korwin", zarządził złożenie broni i rozwiązał Zgrupowanie (wg innych źródeł nastąpiło to 17 lub 19 września 1944 r.).Kapitan Adam Jerzy Winogrodzki wyjechał do Rzeszowa z zamiarem zgłoszenia sie do ludowego Wojska Polskiego.

Sorganizowano 1. pułku strzelców podhalańskich Armii Krajowej pod dowództwem Adama Stabrawy "Borowy".

Porucznik Jan Cieślak "Maciej" został powołany przez inspektora Adama Stabrawę „Borowy”, na stanowisko adiutanta Inspektoratu Armii Krajowej Nowy Sącz na miejsce Wojciecha Lipczewskiego „Wierzyca”.

Patrol Samodzielnego Batalionu Szturmowego "Suszarnia" ze 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej dowodzony przez Wiktora Pieńkowskiego "Przemko" przyjmowal zrzut na polach wsi Rzędziny Zbigalskie.

Patrol oddziału Józefa Malary "Olgierd" dokonał zamachu na Szymon Dudka "Wrzos".