Z Małopolska w II Wojnie Światowej

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

W marcu 1945 r.

Komisyjnie rozwiązano struktury Obwodu Tarnobrzeg Armii Krajowej. Jednym z czlonków Komisji był Eugeniusz Dąbrowski "Genek".