Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W styczniu 1945 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 20 21 22 23 24 25 26

SS-Sturmbannführer i radca kryminalny Johan Kraus odszedł ze stanowiska kierownika Wydziału IV (Gestapo) Komendy Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa dystryktu krakowskiego.

Z KL Gross-Rosen przeniesiono go do KL Dora porucznika Leona Krzeczunowicza "Roland".

Żydowski konfident Julian Appel wyjechał z Krakowa na zachód wraz z gestapowcami.

Eugeniusz Dąbrowski "Genek" został mianowany szefem Biura Informacji i Propagandy w komendzie Obwodu AK Tarnobrzeg.

Na stopień podpułkownika został awansowany Leopold Bochnak.

NN "Tur" meldował na piśmie porucznikowi Maksymilianowi Klinickiemu „Wierzba”, zastępcy dowódcy Batalionu, o niesubordynacji podlegającego mu żołnierza NN „Sowy”.

Do 1. pułku strzelców podhalańskich Armii Krajowej w połowie miesiąca wrócił z lecznicy dra Mariana Mosslera w Krakowie major Adam Stabrawa "Borowy"

W Krakowie ujawnił się żołnierz Kedywu Armii Krajowej Władysław Dudek "Lenart".

W Krakowie ujawniła się Wojewódzka Rada Narodowa.

Niemcy ewakuowali na zachód więźniów KL Auschwitz, wśród nich Józefa Cyrankiewicza.

Według powszechnie obowiązującego w Rosji przekazu Aleksiej Botian "Alosza" doprowadził do wysadzenie ładunków wybuchowych zgromadzonych na Zamku Królewskim w Nowym Sączu, co miało uratować zaporę na Dunajcu w Rożnowie, a w konsekwencji ocalić Kraków od zatopienia (w rzeczywistości akcję tę przeprowadzili członkowie Batalionów Chłopskich pod dowództwem Tadeusza Dymela, poza tym ujście Dunajca do Wisły znajduje się znacznie poniżej Krakowa i fala powodziowa z pewnością by do miasta nie dotarła).

W Krakowie pozostała po wyjeździe Heinriacha Hamanna jego kochanka Władysława Jeleń.