Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ANDRUSIK Arnold.          
Był urzędnikiem Zarządu Miejskiego w Sanoku. Należał do Obwodu Sanok Związku Walki Zbrojnej. Używał pseudonimu „T”. W 1941 r. został zdekonspirowany. Aresztowano go i osadzono w KL Auschwitz. Przeżył wojnę.
Daszkiewicz Andrzej, Przerzuty graniczne w rejonie Beskidu Niskiego i Bieszczadów w czasie okupacji hitlerowskiej, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1974 nr 1 s. 450; Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1871, s. 206;