Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ANIOŁOWSKA Melania.  
Należała do oddziału „Dysk” (Dywersja i Sabotaż Kolejowy) Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej. Używała pseudonimu „Mela”. Prowadziła rozpoznanie rejonu Jasła dla potrzeb Akcji Jula.       
Pernal Marek, Akcja Kedywu „Jula” na Podkarpaciu w kwietniu 1944 roku, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1987 nr 2 s. 130;